ΛΟΥΑΝΑ

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Η εταιρεία ασχολείται με την εμπορία έτοιμων ενδυμάτων.

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Α.Φ.Μ.: 094052266
Δ.Ο.Υ.: Γ’ Πατρών
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Έτοιμα Ενδύματα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2610-277.872
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Έδρα: Οβρυά Πατρών, Υποκατάστημα: Κορίνθου 323 - Πάτρα
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 36001716000


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ