ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Η εταιρεία ασχολείται με την εμπορία αυτοκινήτων, μηχανημάτων και συναφών ειδών.

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Α.Φ.Μ.: 094365800 Δ.Ο.Υ.: Β’ Πατρών
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Εμπορία Αυτοκινήτων - Μηχανημάτων και Συναφών Ειδών
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2610-525.949
ΦΑΞ: 2610-520.532
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πατρών-Πύργου 1, Πάτρα
Τ.Κ.: 26333
MAIL: mazdapatras@yahoo.gr
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 34999316000


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ